Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Incasso zonder kosten?

Bel direct, 010 - 414 54 44!

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Taal in de incassobranche

Taal raakt ons allemaal! In het kader van de Week van de Alfabetisering deelt de Gemeente Rotterdam 750 taalboxen uit aan bedrijven en zorgverleners. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in de Nederlandse samenleving.

CIB incasso steunt deze actie ten volle. Binnen de incassobranche zien wij vaak dat schulden onnodig hoog oplopen, doordat mensen brieven en e-mails niet goed begrijpen. Wij proberen daarom onze communicatie zo eenvoudige mogelijk te maken en vragen mensen contact op te nemen als er vragen of onduidelijkheden zijn. Deze actie maakt ook ons weer extra bewust.