Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Onbetaalde facturen

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Iedere starter krijgt ermee te maken: een onbetaalde factuur. Na het leveren van een dienst of product verstuur je (zoals afgesproken) een factuur. De betaling blijft alleen uit. Grote kans dat jij als starter zelf in de financiële problemen raakt. Om dit te voorkomen geven we een aantal tips om betalingen tijdig te ontvangen: 

Met wie ga ik in zee?

Controleer vooraf altijd met wie je zaken doet. Via het handelsregister van de Kamer van Koophandel kom je al een hoop te weten. Staat de onderneming bijvoorbeeld nog wel ingeschreven? Gaat het om een grotere opdracht? Wellicht is het dan zinvol om een kredietcheck uit te voeren. Via deze check krijg je inzicht in de financiële gezondheid van de opdrachtgever.

Maak vooraf afspraken

Wet- en regelgeving bepaalt welke kosten in rekening gebracht mogen worden. Deze dienen echter wel kenbaar gemaakt te worden alvorens deze (door een incassobureau) in rekening gebracht worden. Door deze bepaling al vooraf in de voorwaarden op te nemen, verminder je eventuele geschillen aangaande deze kosten. Daarnaast bestaat er een onderscheid in de hoogte van deze kosten bij particuliere of zakelijke samenwerkingen.

Wist je dat: Wettelijk is vastgelegd dat alle business–to–business facturen binnen 30 dagen moeten worden betaald. Ook als je niets contractueels (m.b.t. het betalingstermijn) hebt vastgelegd. 

Moet een factuur aan bepaalde eisen voldoen?

Ja, een factuur moet wel degelijk aan bepaalde eisen voldoen. Controleer je facturen en zorg dat deze aan de wettelijke eisen voldoet. Op de website van de belastingdienst staan de factuureisen beschreven. 

Wist je dat: Ondernemers verplicht zijn om facturen minimaal  7 jaar te bewaren. 

Beste moment om te factureren?

Wacht jij op betalingen van consumenten? Grote kans dat rond de maanden mei en december je facturen eerder betaald worden. In deze maanden wordt namelijk het vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering uitgekeerd. Stuur je een factuur naar ondernemers met personeel? Houd er dan juist rekening mee dat er in deze maanden slechter wordt betaald.

Verstuur tijdig een betalingsherinnering

Blijft de betaling uit? Verstuur dan een betalingsherinnering, jouw debiteur zal je er niet aan herinneren dat de factuur nog openstaat.

Het versturen van een herinnering is voor starters vaak een grote stap. Toch is het een efficiënt middel voor het ontvangen van betalingen. Mocht de herinnering niets opleveren, probeer dan telefonisch contact op te nemen met de debiteur. Geeft ook dit geen resultaat? Verstuur dan een aanmaning en eventuele ingebrekestelling. Na de ingebrekestelling nog steeds niets ontvangen? Schakel dan hulp in van een incassokantoor. 

Houd de betalingsherinnering, aanmaning en ingebrekestelling bij in je administratie. Bij eventuele vervolgstappen ben je genoodzaakt aan te tonen dat de verschillende acties zijn ondernomen.

Klanten van het Centraal Invorderings Bureau ontvangen voorbeelden van betalingsherinnering, aanmaning en ingebrekestelling op maat gemaakt. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van het CIB incasso logo welke op de 'ingebrekestelling' staat. 

Wat kan een incassobureau betekenen?       

Is er na de aanmaning nog steeds niet betaald? Wacht niet te lang met het inschakelen van een incassobureau. Een incassobureau kan je helpen de openstaande facturen betaald te krijgen en bespaart je de nodige negatieve energie. Het incassobureau zal trachten in een relatief korte periode de factuur betaald te krijgen en houdt hierin rekening met de positie van je debiteur én de relatie welke jij hebt met jouw klant. Mocht een factuur niet op korte termijn betaald worden, brengt het incassobureau in kaart of de achterstand ligt aan het feit of de debiteur niet wil óf niet kan betalen. Deze informatie is essentieel om je te kunnen adviseren of het inschakelen van een deurwaarder wenselijk is.


StartMeUp Dit artikel verscheen eerder op StartMeUp: een netwerk van startende ondernemers die elkaar iets gunnen. StartMeUp stimuleert starters om in elkaar te investeren. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, elkaar opdrachten te gunnen en daar soms samen mee aan de slag te gaan. Samenwerken aan een vruchtbare toekomst!