Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Het incassobureau

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Je hebt er alles aan gedaan om je factuur betaald te krijgen. Toch lukt het maar niet om een betaling van de klant te ontvangen. En nu, wat ga je doen? Ga je het zelf proberen op te lossen of schakel je hulp van het incassobureau in? Maar, wat doet het incassobureau precies? Zijn hier geen hoge kosten aan verbonden? En misschien verpest ik hiermee de relatie met mijn klant. In dit artikel wordt duidelijk wat het incassotraject inhoud en wat de (mogelijke) kosten zijn.

Minnelijk traject

Dit proces wordt uitgevoerd door het incassobureau. Nadat jij een vordering (onbetaalde factuur) hebt ingediend, start het minnelijk traject. Een vaste zaakbehandelaar is één tot twee maanden intensief bezig met de desbetreffende vordering en bijbehorende debiteur. De zaakbehandelaar heeft twee tot vier keer per week een contactmoment met de debiteur. Dit kan via verschillende communicatiemiddelen, denk hierbij aan: telefonisch contact, sms’jes, e-mail en social media. Ondanks de inzet van hedendaagse communicatiemiddel, blijft alles wel zeer persoonlijk. Dit dankzij één vaste zaakbehandelaar.

Kosten voor het minnelijk traject

De kosten voor het minnelijk traject (incassokosten) worden door de debiteur betaald. Wordt de vordering niet geïnd? Dan zijn er geen kosten, no cure no pay. Bij het Centraal Invorderings Bureau heb jij als gedupeerde in het minnelijk traject dus geen extra kosten.

Gerechtelijk traject

De debiteur heeft niet betaald in het minnelijk traject. Er zijn dan twee opties. Je laat het hierbij of gaat gerechtelijke stappen nemen. De kosten kunnen in dit traject behoorlijk oplopen. Het gerechtelijk traject wordt uitgevoerd door een deurwaarder en de kosten worden (zo veel mogelijk) verhaald op de debiteur. Bij CIB incasso krijgen klanten uitgebreid advies om wel of niet over te gaan op een gerechtelijke procedure, zodat u in dit laatste geval weet waar je aan begint.

Kosten voor het gerechtelijk traject

De kosten voor het gerechtelijke traject dienen altijd voorgeschoten te worden. Geeft de rechter een vonnis af? Dan zijn alle gemaakte kosten voor de debiteur. Krijg je geen gelijk? Dan draai jij op voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Laat je daarom goed informeren. Een goed advies verkleint de kans op hoge kosten.

Conclusie

Het inschakelen van een incassobureau als CIB incasso levert je geld op! In het minnelijk traject wordt er alles aangedaan om de vordering te innen. Lukt dit niet? Dan kost het ook geen geld. Wanneer de vordering wel wordt geïnd, dan draait de debiteur op voor de gemaakte incassokosten. Het risico op hoge kosten start pas bij het gerechtelijke traject. Laat je vooraf goed adviseren om dit traject te starten.


StartMeUp Dit artikel verscheen eerder op StartMeUp: een netwerk van startende ondernemers die elkaar iets gunnen. StartMeUp stimuleert starters om in elkaar te investeren. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, elkaar opdrachten te gunnen en daar soms samen mee aan de slag te gaan. Samenwerken aan een vruchtbare toekomst!