Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Dubbele maten

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Sinds medio 2012 is de wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Op zichzelf staand een erg duidelijke en goede wet. Voorheen was er vaak onduidelijkheid over incassokosten en wat een ondernemer moest doen om deze kosten in rekening te mogen brengen.

Wet Incassokosten (WIK)

In de basis komt de WIK op het volgende neer: Wanneer een debiteur verzuimd te betalen is de ondernemer verplicht een herinnering te sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Tevens dient in deze brief de kosten benoemd te worden welke in rekening gebracht worden bij het niet tijdig betalen van de rekening. Deze kosten zijn wettelijk vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,-. De genoemde 15% wordt langzaam afgebouwd indien het bedrag hoger wordt. Gelukkig houden de meeste gerenommeerde incassobureaus zich aan deze wetgeving.

De uitzondering op de regel

Helaas is er voor het grootste incassobureau van Nederland een uitzondering namelijk het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Aangezien het CJIB geen facturen incasseert maar boetes geldt deze wetgeving niet voor haar. Het CJIB houdt er zo zijn eigen regels op na, waar onze 2e kamer uiteindelijk haar goedkeuring voor heeft gegeven. Zodra je een bekeuring krijgt voor te hard rijden, bellen, door rood rijden of een andere overtreding, ontvang je van het CJIB een schikkingsvoorstel. Laten we als voorbeeld het bellen gebruiken. Op het moment dat je het schikkingsvoorstel ontvangt zal er op de brief een sanctiebedrag genoemd staan van 230 euro exclusief de 7 euro administratiekosten, op zichzelf al een hoop geld maar goed dat ‘hebben we zo met elkaar afgesproken’. Mocht je onverhoopt te laat zijn met betalen dan wel de brief niet ontvangen, dan heeft het CJIB het recht om deze bij de eerste herinnering al te verhogen met 50%. Mocht je deze ook niet betalen verhoogt het CJIB het tweede bedrag nogmaals met 100%! Oftewel het bellen achter het stuur kost je in dat geval 690 euro, drie keer het initiële bedrag. Voor veel mensen is dit een bedrag wat niet meer te overzien is. Hetgeen uiteindelijk betekent dat de deurwaarder langskomt en het bedrag nog vele malen hoger wordt. Mocht je willen zien hoever dit uit de hand kan lopen adviseer ik je onderstaand filmpje te bekijken.

De overheid

Een ander mooi voorbeeld is de zorgverzekering. Op dit moment is het zo dat iedereen verplicht is zelf een zorgverzekering af te sluiten. Logischerwijs komt hier ook uit voort dat er wanbetaling ontstaat en uiteraard moet dat geïncasseerd worden. Echter op het moment dat iemand meer dan 6 maanden zijn verplichting niet nakomt, wordt deze aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut, voorheen het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Op het moment dat iemand aangemeld wordt bij het Zorginstituut bestaat is de schuld naar de zorgverzekeraar op basis van de standaard premie, ongeveer 6 keer 117,33 (standaard premie prijspeil 2015) plus 15% incassokosten. Maar nu komt het, naast deze openstaande vordering wil de overheid graag ook nog geld zien, namelijk een bestuursrechtelijke premie van 152,53 per maand om wel verzekerd te blijven, de zogenaamde standaardpremie plus 30% boete. Dit bedrag betaal je verplicht aan het CJIB, doe je dit niet wordt de bestuursrechtelijke premie alleen maar hoger. 15% verhoging etc. etc. Niet zo gek dus dat na 2 jaar nog ongeveer de helft van de aanmeldingen nog steeds niet de schuld heeft afgelost.

Stel dat iemand wel netjes de bestuurlijke boete betaalt plus een regeling afspreekt voor het openstaande saldo en een jaar nodig heeft om de schuld af te lossen, dan betaalt deze ongeveer 67 euro per maand aan de zorgverzekeraar om het totale achterstand van 810 euro af te lossen, daarnaast betaalt hij of zij nog 152,53 per maand premie aan het CJIB, waarvan 35,20 aan extra kosten (30%). Al met al betaalt deze persoon dus 528 euro aan extra kosten, waarvan 80% in de zakken van de overheid verdwijnt.

Meten met dubbele maten

Hoe kan het zo zijn dat de overheid zoveel extra kosten nodig heeft om iedere maand een factuur te incasseren? En hoe kan het dan zo zijn dat incassobureaus hetzelfde werk kunnen doen tegen een fractie van de kosten? Meten met dubbele maten noemen we dat.

De overheid schreeuwt moord en brand over het feit dat de schuldenproblematiek hand over hand toeneemt. Echter verdomd het om hand in eigen boezem te steken om de problemen echt bij de wortel aan te pakken. En de reden? Die is simpel. Het levert simpelweg veel te veel op.


Niels de Peuter (1986) is een jonge serial entrepeneur die zich tot doel heeft gemaakt om de credit management markt te hervormen. 8 jaar geleden begon hij met zijn eerste fintech bedrijf Centraal Invorderings Bureau. Inmiddels is hij verantwoordelijk voor 5 bedrijven welke met hun verfrissende aanpak hard groeien. De ondernemer heeft nu ruim 60 medewerkers in dienst.