Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Centraal Invorderings Bureau en Coach+Result lanceren nieuwe masterclass Telefonisch Incasseren

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Coach+Result, het resultaatgerichte opleidingsinstituut, en het Centraal Invorderings Bureau, het innovatieve incassobureau uit Rotterdam, ontwikkelen een masterclass voor telefonisch incasseren. Na het volgen van deze training is de deelnemer in staat om resultaatgerichte incassogesprekken te voeren waarbij de relatie met de debiteur behouden blijft. De masterclasses worden op verschillende data gegeven in Ulvenhout. 

Masterclass: Telefonisch Incasseren

Het voeren van een effectief, op rendement gericht incassogesprek -waarbij de relatie behouden blijft- is niet eenvoudig. Het resultaat van een incassogesprek hangt af van meerdere factoren. Een duidelijke gespreksopbouw, het vermogen het gesprek te kunnen leiden, te sturen en de juiste beslissingen te kunnen nemen zijn essentieel voor de beller, evenals een correcte interpretatie. Het doel van het gesprek is altijd het innen van de vordering.

Tijdens de masterclass ‘Telefonisch Incasseren’ wordt 70 procent van de tijd besteed aan rollenspellen zodat de technieken direct in praktijk kunnen worden gebracht. Kleine groepen zorgen voor een intensieve, op individuele deelnemers afgestemde training.

De partnership

Voor beide partijen is de samenwerking een logische keuze. De organisaties zijn resultaat gedreven en vernieuwend in hun branche.

“De partnership met Coach+Result was een logische keuze, beide partijen staan voor een innovatieve en tegendraadse aanpak om de bedrijfsresultaten van hun opdrachtgevers meetbaar te verbeteren.” 

- Niels de Peuter, Directeur Centraal Invorderings Bureau

CIB incasso is ervan overtuigd dat de masterclass zowel voor haar klanten als voor haar eigen casemanagers erg waardevol is. Effectief telefonisch incasseren is berust op goede communicatietechnieken. Door middel van de masterclass is CIB incasso in staat om op een snelle manier de softskills van (nieuwe) medewerkers op peil te brengen dan wel te houden.

Meer informatie over de eendaagse masterclass is te vinden op: http://cibincasso.nl/masterclass-telefonisch-incasseren

Kijk op Coach+Result voor de actuele trainingsdata en schrijf je direct in.


Over Coach+Result

Coach+Result realiseert al vijftien jaar verbetering op de werkvloer. Door deze resultaatgerichte aanpak verbetert het persoonlijk functioneren van medewerkers die een belangrijke rol spelen in het onderhouden en leggen van contacten met (potentiele) klanten. Verbetertrajecten zijn gericht op het behalen van concrete doelen. Prioriteit daarbij is het verder borgen van de nieuw aangeleerde vaardigheden in de dagelijkse praktijk.


Over Centraal Invorderings Bureau

Het Centraal Invorderings Bureau is een dynamische creditmanagement organisatie dat sinds 2007 het incassotraject op innovatieve manier verbetert. Sinds de oprichting verleent zij aan meer dan 2.000 opdrachtgevers verschillende vormen van creditmanagement dienstverlening. Door de effectieve aanpak en manier van samenwerken met haar opdrachtgevers is CIB incasso in staat om haar opdrachtgevers te ontzorgen. Daarmee levert de organisatie een wezenlijke bijdrage aan het bedrijfsresultaat van haar opdrachtgevers.