Financiële gezondheid is essentieel

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Financiële gezondheid is belangrijk. Het is een middel tot welzijn en een gelukkig leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de financiële gezondheid van mensen. Dit doen wij op twee manieren:

  1. Het geven van voorlichting over het voorkomen van geldproblemen, met als doel het weerbaarder maken van jongeren tegen verleidingen die hen in financiële problemen kunnen brengen;
  2. Het bijdragen aan sociale projecten voor mensen met geldproblemen, met als doel het leed van deze mensen te verzachten.

We proberen deze missie zoveel mogelijk te vertalen naar concrete activiteiten.

LET OP: BETAAL NIET AAN VAKANTIEGARANT / CJIIB-INCASSO

Het Centraal Invorderings Bureau wilt u graag waarschuwen voor het volgende:

Wij zijn door oplettende consumenten op de hoogte gebracht dat “cjiib incasso” op agressieve wijze voor Vakantiegarant incasseert. Consumenten worden op intimiderende wijze toegesproken om te betalen voor niet bestaande vorderingen van Vakantiegarant. Consumenten worden zelfs bedreigd met beslagleggingen en het vervangen van deursloten.

Het Centraal Invorderings Bureau staat als lid van de Nederlandse Vereniging voor gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren en keurt deze praktijken van Vakantiegarant en CJIIB-incasso af.

Het Centraal Invorderings Bureau waarschuwt hierbij de consumenten die met Vakantiegarant worden geconfronteerd dan ook om de vorderingen NIET TE BETALEN.

Voor meer informatie over Vakantiegarant en de activiteiten van haar incassobureau(s) verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Consument & Markt.

Hier volgt een lijst van gebruikte namen welke de consumenten aan ons hebben gemeld: